Pozvánka na členskou schůzi 26.3.2022

24. 2. 2022

Vážení členové,


dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi, která se bude konat 26.03.2022 v jídelně Evektor- Aerotechnik. 
Registrace účastníků probíhá od 08:00 hodin.

Program členské schůze Slováckého aeroklubu Kunovice

1. Zahájení – 8:30 hod.
2. Seznámení s programem
3. Volba hlasování /veřejné, tajné, aklamací, hlasovací lístky/
4. Volba předsedy členské schůze
5. Volba mandátové a volební komise /každý odbor navrhne jednoho člena/
6. Zpráva o činnosti Rady
7. Zpráva paní účetní Lucie Hábové – zpráva o hospodaření za rok 2021, návrh finančního plánu /rozpočtu/ na rok 2022
8. Zpráva mandátové komise, zda je členská schůze usnášení se schopná
9. Schválení účetní závěrky za rok 2021, rozpočtu 2022 a zprávy o činnosti aeroklubu
10. Nové logo SAK
11. Hlasování o novém logu SAK
12. Pravidla SAK
13. Rozvoj SAK

• informace o nové stanice LPH a palivovém hospodářství • nová dráha SAK, územní plán města Kunovice
• nemovitosti SAK (střelnice, výměna pozemků)
• vyhlídkové lety

14. Zpráva o činnosti SAK za rok 2021 – zpráva bezmotorového odboru, zpráva motorového odboru, zpráva para odboru
15. Zpráva o činnosti Leteckého muzea v Kunovicích
16. Schválení hospodaření a rozpočtu LMKU
17. Zpráva o činnosti Leteckých Opraven Kunovice s.r.o. / Opraven SAK
18. Zpráva o činnosti Revizní komise 19. Diskuse
20. Shrnutí usnesení
21. Závěr

Další aktuality