Členská schůze 25.3.2023

23. 2. 2023

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi.

K některým bodům připravíme podrobnější materiál, který Vám bude zaslán nejpozději 10.3.2023.

Program členské schůze Slováckého aeroklubu Kunovice

Místo konání: v jídelně Evektor – Aerotechnik

Termín konání: 25. 3. 2023

Od 8:00 registrace účastníků, přijďte včas!

1. Zahájení – 8:30 hod.

2. Seznámení s programem

3. Volba hlasování /veřejné, tajné, aklamací, hlasovací lístky/

4. Volba předsedy členské schůze

5. Volba mandátové a volební komise /každý odbor navrhne jednoho člena/

6. Zpráva o činnosti Rady

7. Zpráva paní účetní Lucie Hábové

• zpráva o hospodaření za rok 2022

• návrh finančního plánu /rozpočtu/ na rok 2023

8. Zpráva mandátové komise, zda je členská schůze usnášení se schopná

9. Schválení účetní závěrky za rok 2022, rozpočtu 2023 a zprávy o činnosti aeroklubu

10. Koncepce dalšího rozvoje a činností SAK

– řešení areálu: nemovitosti SAK, nová dráha SAK, úz. plán města Kunovice

– výcvik: DTO/ATO, výuka

– ubytování 

– vyhlídkové lety 

11.  Hlasování o Koncepci dalšího rozvoje

12.  Pravidla SAK 

13. Hlasování o Pravidlech SAK

14.  Zpráva o činnosti SAK za rok 2022

• zpráva bezmotorového odboru

• zpráva motorového odboru

• zpráva para odboru

15.  Zpráva o činnosti Leteckého muzea v Kunovicích

16.  Schválení hospodaření a rozpočtu LMKU

17. Schválení projektu výstavby E2 hangáru pro Z-37, L-13J a letecké motory.

18.  Zpráva o činnosti Leteckých Opraven Kunovice s.r.o. / Opraven SAK

19.  Zpráva o činnosti Revizní komise

20. Volba členů odborových komisí.

21. Volba členů Rady – hospodář, VLP, další člen Rady

22.  Diskuse, příspěvek OK-BARu

23.  Shrnutí usnesení

24. Závěr

Další aktuality