Členská schůze a zimní školení pilotů 2024

31. 1. 2024

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Slováckého aeroklubu Kunovice.

Místo konání: Jídelna společnosti Evektor – Aerotechnik

Termín konání: 2. 3. 2024
Od 8:30 registrace účastníků, přijďte včas!

Program členské schůze:


1. Zahájení – 9:00 hod.

2. Seznámení s programem

3. Volba hlasování /veřejné, tajné, aklamací, hlasovací lístky/

4. Volba předsedy členské schůze

5.Volba mandátové a volební komise /každý odbor navrhne jednoho člena/

6.Zpráva o činnosti Rady

7.Zpráva paní účetní Lucie Hábové

předběžná zpráva o hospodaření za rok 2023

předběžný návrh finančního plánu /rozpočtu/ na rok 2024

8.Zpráva mandátové komise, zda je členská schůze usnášení schopná

9.Předběžné projednání účetní závěrky za rok 2023, schválení rozpočtu 2024 a zprávy o činnosti aeroklubu

10.Pravidla SAK 

11. Hlasování o Pravidlech SAK

12.Zprávy o činnosti SAK za rok 2023

zpráva bezmotorového odboru

zpráva motorového odboru

zpráva para odboru

13.Zpráva o činnosti Leteckého muzea v Kunovicích 2023

14.Schválení hospodaření a rozpočtu LMKU 2024

15.Zpráva o činnosti Leteckých Opraven Kunovice s.r.o. / Opraven SAK

16.Zpráva o činnosti Revizní komise

17. Volba jednoho člena Rady na místo uvolněné po Radomilu Kubínovi

18. Příspěvek do programu Rozvoj SAK – Petr Váverka

19. Diskuze

20.Shrnutí usnesení

21. Závěr 

______________________________________________________________________________________________________________________

Po ukončení členské schůze, bude následovat pravidelné zimní školení pilotů, dle požadavku předpisu L13.

Další aktuality

Velký pátek s Blaníkem

Velký pátek s Blaníkem

I letos Vás všechny srdečně zveme na velikonoční polétání 😍O Velkém pátku si budete moci...