Členská schůze a zimní školení pilotů 2024

31. 1. 2024

Vážení členové,

dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Slováckého aeroklubu Kunovice.

Místo konání: Jídelna společnosti Evektor – Aerotechnik

Termín konání: 2. 3. 2024
Od 8:30 registrace účastníků, přijďte včas!

Program členské schůze:


 1. Zahájení – 9:00 hod.
 2. Seznámení s programem
 3. Volba hlasování /veřejné, tajné, aklamací, hlasovací lístky/
 4. Volba předsedy členské schůze
 5. Volba mandátové a volební komise /každý odbor navrhne jednoho člena/
 6. Zpráva o činnosti Rady
 7. Zpráva paní účetní Lucie Hábové
 • předběžná zpráva o hospodaření za rok 2023
 • předběžný návrh finančního plánu /rozpočtu/ na rok 2024
 1. Zpráva mandátové komise, zda je členská schůze usnášení schopná
 2. Předběžné projednání účetní závěrky za rok 2023, schválení rozpočtu 2024 a zprávy o činnosti aeroklubu
 3. Pravidla SAK
 4. Hlasování o Pravidlech SAK
 5. Zprávy o činnosti SAK za rok 2023
 • zpráva bezmotorového odboru
 • zpráva motorového odboru
 • zpráva para odboru
 1. Zpráva o činnosti Leteckého muzea v Kunovicích 2023
 2. Schválení hospodaření a rozpočtu LMKU 2024
 3. Zpráva o činnosti Leteckých Opraven Kunovice s.r.o. / Opraven SAK
 4. Zpráva o činnosti Revizní komise
 5. Volba jednoho člena Rady na místo uvolněné po Radomilu Kubínovi
 6. Příspěvek do programu Rozvoj SAK – Petr Váverka
 7. Diskuze
 8. Shrnutí usnesení

Po ukončení členské schůze, bude následovat pravidelné zimní školení pilotů, dle požadavku předpisu L13.

Další aktuality